Rezervuji parcelu číslo: 1, parcelní číslo 1161/132 o výměře 644 m2. V Praze dne: 24/06/2019 22:21:55.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: