Rezervuji parcelu číslo: 1, parcelní číslo 1161/132 o výměře 644 m2. V Praze dne: 21/10/2019 23:13:38.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: