Rezervuji parcelu číslo: 10, parcelní číslo 1161/237 o výměře 572 m2. V Praze dne: 22/01/2020 09:38:18.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: