Rezervuji parcelu číslo: 10, parcelní číslo 1161/237 o výměře 572 m2. V Praze dne: 05/06/2020 12:03:03.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: