Rezervuji parcelu číslo: 11, parcelní číslo 1161/236 o výměře 571 m2. V Praze dne: 18/10/2021 11:48:11.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: