Rezervuji parcelu číslo: 12, parcelní číslo 1161/114 o výměře 584 m2. V Praze dne: 05/06/2020 11:49:43.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: