Rezervuji parcelu číslo: 14, parcelní číslo 1161/111 o výměře 658 m2. V Praze dne: 19/04/2019 12:39:12.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: