Rezervuji parcelu číslo: 14, parcelní číslo 1161/111 o výměře 658 m2. V Praze dne: 24/06/2019 21:42:26.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: