Rezervuji parcelu číslo: 14, parcelní číslo 1161/111 o výměře 658 m2. V Praze dne: 22/04/2021 19:18:24.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: