Rezervuji parcelu číslo: 16, parcelní číslo 1161/113 o výměře 592 m2. V Praze dne: 21/10/2019 22:14:13.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: