Rezervuji parcelu číslo: 16, parcelní číslo 1161/113 o výměře 592 m2. V Praze dne: 24/06/2019 21:34:29.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: