Rezervuji parcelu číslo: 16, parcelní číslo 1161/113 o výměře 592 m2. V Praze dne: 18/10/2021 12:32:45.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: