Rezervuji parcelu číslo: 17, parcelní číslo 1161/107 o výměře 700 m2. V Praze dne: 28/01/2021 07:07:47.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: