Rezervuji parcelu číslo: 18, parcelní číslo 1161/103 o výměře 669 m2. V Praze dne: 19/02/2019 13:45:13.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: