Rezervuji parcelu číslo: 18, parcelní číslo 1161/103 o výměře 669 m2. V Praze dne: 18/10/2021 12:19:55.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: