Rezervuji parcelu číslo: 19, parcelní číslo 1161/100 o výměře 622 m2. V Praze dne: 18/10/2021 13:24:12.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: