Rezervuji parcelu číslo: 19, parcelní číslo 1161/100 o výměře 622 m2. V Praze dne: 24/06/2019 22:12:56.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: