Rezervuji parcelu číslo: 2, parcelní číslo 1161/128 o výměře 582 m2. V Praze dne: 25/01/2021 18:11:18.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: