Rezervuji parcelu číslo: 20, parcelní číslo 1161/96 o výměře 685 m2. V Praze dne: 14/12/2018 01:41:34.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: