Rezervuji parcelu číslo: 21, parcelní číslo 1161/92 o výměře 888 m2. V Praze dne: 24/06/2019 22:19:04.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: