Rezervuji parcelu číslo: 21, parcelní číslo 1161/92 o výměře 888 m2. V Praze dne: 18/10/2021 13:32:04.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: