Rezervuji parcelu číslo: 21, parcelní číslo 1161/92 o výměře 888 m2. V Praze dne: 13/07/2020 04:38:33.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: