Rezervuji parcelu číslo: 22, parcelní číslo 1161/93 o výměře 706 m2. V Praze dne: 18/10/2021 12:16:11.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: