Rezervuji parcelu číslo: 22, parcelní číslo 1161/93 o výměře 706 m2. V Praze dne: 19/04/2019 12:24:15.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: