Rezervuji parcelu číslo: 23, parcelní číslo 1161/94 o výměře 698 m2. V Praze dne: 19/04/2019 13:01:19.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: