Rezervuji parcelu číslo: 23, parcelní číslo 1161/94 o výměře 698 m2. V Praze dne: 28/01/2021 06:51:35.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: