Rezervuji parcelu číslo: 24, parcelní číslo 1161/95 o výměře 699 m2. V Praze dne: 22/04/2021 18:37:36.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: