Rezervuji parcelu číslo: 24, parcelní číslo 1161/95 o výměře 699 m2. V Praze dne: 22/10/2020 10:45:16.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: