Rezervuji parcelu číslo: 24, parcelní číslo 1161/95 o výměře 699 m2. V Praze dne: 19/02/2019 13:33:44.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: