Rezervuji parcelu číslo: 25, parcelní číslo 1161/83 o výměře 766 m2. V Praze dne: 24/06/2019 22:00:49.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: