Rezervuji parcelu číslo: 25, parcelní číslo 1161/83 o výměře 766 m2. V Praze dne: 13/07/2020 04:11:35.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: