Rezervuji parcelu číslo: 26, parcelní číslo 1161/81 o výměře 1324 m2. V Praze dne: 18/10/2021 11:49:58.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: