Rezervuji parcelu číslo: 27, parcelní číslo 1161/80 o výměře 854 m2. V Praze dne: 24/06/2019 21:52:21.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: