Rezervuji parcelu číslo: 28, parcelní číslo 1161/79 o výměře 872 m2. V Praze dne: 24/06/2019 21:18:32.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: