Rezervuji parcelu číslo: 3, parcelní číslo 1161/124 o výměře 597 m2. V Praze dne: 19/04/2019 12:25:12.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: