Rezervuji parcelu číslo: 3, parcelní číslo 1161/124 o výměře 597 m2. V Praze dne: 13/07/2020 03:10:49.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: