Rezervuji parcelu číslo: 3, parcelní číslo 1161/124 o výměře 597 m2. V Praze dne: 21/10/2019 22:03:17.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: