Rezervuji parcelu číslo: 3, parcelní číslo 1161/124 o výměře 597 m2. V Praze dne: 22/04/2021 18:51:31.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: