Rezervuji parcelu číslo: 31, parcelní číslo 1161/73 o výměře 973 m2. V Praze dne: 24/10/2020 16:51:05.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: