Rezervuji parcelu číslo: 31, parcelní číslo 1161/73 o výměře 973 m2. V Praze dne: 14/12/2018 02:06:19.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: