Rezervuji parcelu číslo: 31, parcelní číslo 1161/73 o výměře 973 m2. V Praze dne: 19/04/2019 12:45:10.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: