Rezervuji parcelu číslo: 32, parcelní číslo 1161/74 o výměře 900 m2. V Praze dne: 21/10/2019 21:50:49.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: