Rezervuji parcelu číslo: 32, parcelní číslo 1161/74 o výměře 900 m2. V Praze dne: 18/10/2021 11:40:03.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: