Rezervuji parcelu číslo: 32, parcelní číslo 1161/74 o výměře 900 m2. V Praze dne: 19/04/2019 12:17:12.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: