Rezervuji parcelu číslo: 35, parcelní číslo 1161/76 o výměře 940 m2. V Praze dne: 19/02/2019 13:54:47.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: