Rezervuji parcelu číslo: 35, parcelní číslo 1161/76 o výměře 940 m2. V Praze dne: 05/06/2020 11:16:49.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: