Rezervuji parcelu číslo: 35, parcelní číslo 1161/76 o výměře 940 m2. V Praze dne: 22/04/2021 19:05:34.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: