Rezervuji parcelu číslo: 35, parcelní číslo 1161/76 o výměře 940 m2. V Praze dne: 18/10/2021 12:30:34.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: