Rezervuji parcelu číslo: 37, parcelní číslo 1161/70 o výměře 865 m2. V Praze dne: 26/01/2020 12:23:09.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: