Rezervuji parcelu číslo: 38, parcelní číslo 1161/69 o výměře 891 m2. V Praze dne: 25/01/2021 18:40:20.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: