Rezervuji parcelu číslo: 4, parcelní číslo 1161/120 o výměře 641 m2. V Praze dne: 19/04/2019 12:17:25.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: