Rezervuji parcelu číslo: 40, parcelní číslo 1161/66 o výměře 1233 m2. V Praze dne: 24/06/2019 22:17:47.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: