Rezervuji parcelu číslo: 41, parcelní číslo 1161/65 o výměře 686 m2. V Praze dne: 18/10/2021 12:13:46.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: