Rezervuji parcelu číslo: 41, parcelní číslo 1161/65 o výměře 686 m2. V Praze dne: 09/12/2018 22:26:57.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: