Rezervuji parcelu číslo: 42, parcelní číslo 1161/64 o výměře 671 m2. V Praze dne: 19/02/2019 14:40:11.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: