Rezervuji parcelu číslo: 43, parcelní číslo 1161/63 o výměře 770 m2. V Praze dne: 24/06/2019 21:18:56.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: