Rezervuji parcelu číslo: 44, parcelní číslo 1161/50 o výměře 1555 m2. V Praze dne: 21/10/2019 22:45:22.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: