Rezervuji parcelu číslo: 45, parcelní číslo 1161/175 o výměře 1401 m2. V Praze dne: 24/10/2020 16:07:31.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: