Rezervuji parcelu číslo: 45, parcelní číslo 1161/175 o výměře 1401 m2. V Praze dne: 22/04/2021 18:22:34.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: