Rezervuji parcelu číslo: 47, parcelní číslo 1161/173 o výměře 2333 m2. V Praze dne: 24/10/2020 16:01:27.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: