Rezervuji parcelu číslo: 47, parcelní číslo 1161/173 o výměře 2333 m2. V Praze dne: 05/06/2020 10:19:20.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: