Rezervuji parcelu číslo: 48, parcelní číslo 1161/172 o výměře 1258 m2. V Praze dne: 09/12/2018 22:54:11.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: