Rezervuji parcelu číslo: 48, parcelní číslo 1161/172 o výměře 1258 m2. V Praze dne: 18/10/2021 12:44:54.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: