Rezervuji parcelu číslo: 49, parcelní číslo 1161/51 o výměře 1424 m2. V Praze dne: 24/06/2019 22:33:26.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: