Rezervuji parcelu číslo: 49, parcelní číslo 1161/51 o výměře 1424 m2. V Praze dne: 22/04/2021 20:18:08.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: