Rezervuji parcelu číslo: 49, parcelní číslo 1161/51 o výměře 1424 m2. V Praze dne: 18/10/2021 13:46:57.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: