Rezervuji parcelu číslo: 5, parcelní číslo 1161/87 o výměře 644 m2. V Praze dne: 19/04/2019 13:01:34.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: