Rezervuji parcelu číslo: 5, parcelní číslo 1161/87 o výměře 644 m2. V Praze dne: 22/04/2021 19:53:45.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: