Rezervuji parcelu číslo: 5, parcelní číslo 1161/87 o výměře 644 m2. V Praze dne: 13/07/2020 04:25:04.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: