Rezervuji parcelu číslo: 50, parcelní číslo 1161/52 o výměře 707 m2. V Praze dne: 22/04/2021 19:25:51.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: