Rezervuji parcelu číslo: 51, parcelní číslo 1161/53 o výměře 777 m2. V Praze dne: 25/01/2021 16:52:13.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: