Rezervuji parcelu číslo: 51, parcelní číslo 1161/53 o výměře 777 m2. V Praze dne: 22/04/2021 18:12:02.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: