Rezervuji parcelu číslo: 52, parcelní číslo 1161/176 o výměře 802 m2. V Praze dne: 05/06/2020 11:32:51.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: