Rezervuji parcelu číslo: 53, parcelní číslo 1161/177 o výměře 822 m2. V Praze dne: 24/10/2020 17:31:57.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: