Rezervuji parcelu číslo: 53, parcelní číslo 1161/177 o výměře 822 m2. V Praze dne: 22/04/2021 20:14:22.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: