Rezervuji parcelu číslo: 53, parcelní číslo 1161/177 o výměře 822 m2. V Praze dne: 19/02/2019 15:05:19.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: