Rezervuji parcelu číslo: 53, parcelní číslo 1161/177 o výměře 822 m2. V Praze dne: 24/06/2019 22:29:48.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: