Rezervuji parcelu číslo: 54, parcelní číslo 1161/54 o výměře 1093 m2. V Praze dne: 22/10/2020 11:01:07.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: