Rezervuji parcelu číslo: 56, parcelní číslo 1161/56 o výměře 847 m2. V Praze dne: 21/10/2019 22:02:50.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: