Rezervuji parcelu číslo: 57, parcelní číslo 1161/178 o výměře 673 m2. V Praze dne: 24/10/2020 17:13:36.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: