Rezervuji parcelu číslo: 57, parcelní číslo 1161/178 o výměře 673 m2. V Praze dne: 22/04/2021 19:55:01.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: