Rezervuji parcelu číslo: 58, parcelní číslo 1161/58 o výměře 673 m2. V Praze dne: 09/12/2018 22:19:38.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: