Rezervuji parcelu číslo: 58, parcelní číslo 1161/58 o výměře 673 m2. V Praze dne: 24/10/2020 16:12:50.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: