Rezervuji parcelu číslo: 59, parcelní číslo 1161/57 o výměře 847 m2. V Praze dne: 24/06/2019 22:01:52.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: