Rezervuji parcelu číslo: 6, parcelní číslo 1161/116 o výměře 581 m2. V Praze dne: 18/10/2021 12:42:49.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: