Rezervuji parcelu číslo: 6, parcelní číslo 1161/116 o výměře 581 m2. V Praze dne: 26/01/2020 12:56:24.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: