Rezervuji parcelu číslo: 60, parcelní číslo 1161/59 o výměře 936 m2. V Praze dne: 28/01/2021 05:41:23.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: