Rezervuji parcelu číslo: 60, parcelní číslo 1161/59 o výměře 936 m2. V Praze dne: 09/12/2018 22:25:44.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: