Rezervuji parcelu číslo: 61, parcelní číslo 1161/60 o výměře 1108 m2. V Praze dne: 22/04/2021 19:49:58.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: