Rezervuji parcelu číslo: 61, parcelní číslo 1161/60 o výměře 1108 m2. V Praze dne: 26/01/2020 13:45:16.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: