Rezervuji parcelu číslo: 61, parcelní číslo 1161/60 o výměře 1108 m2. V Praze dne: 25/01/2021 18:34:17.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: