Rezervuji parcelu číslo: 62, parcelní číslo 1161/61 o výměře 899 m2. V Praze dne: 22/10/2020 10:41:06.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: