Rezervuji parcelu číslo: 63, parcelní číslo 1161/179 o výměře 798 m2. V Praze dne: 18/10/2021 13:06:28.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: