Rezervuji parcelu číslo: 63, parcelní číslo 1161/179 o výměře 798 m2. V Praze dne: 19/04/2019 12:52:37.


Číslo parcely: 
 Jméno: 
 Telefon: 
 e-mail: 
Místo na Váš dotaz: